Увеличаване на гърди с гръдни импланти

Многообразието на световните фирми, които произвеждат гръдни импланти за увеличаване на гърдите, позволява да се удовлетворят желанията на пациентките.

Засега най-предпочитани са френските и американските импланти, поради физиологичните особености на външната капсула и съдържимото им.
След тяхното поставяне се получава желаната форма и консистенция на млечната жлеза.

Анатомично млечната жлеза лежи върху трите начални части на големия гръден мускул- коремна , гръдна и клавикуларна.

Както видът на протезите, така и начина на тяхното поставяне зависи само от пациентката.

Тази естетична операция за увеличаване на гърдите се провежда и при мъже с транссексуална ориентация.

Препоръчително е те да се поставят чрез субмамарни разрези и да бъдат разположени над мускула. При тази методика не се нарушава кръвоснабдяването и инервацията на жлезите.

Големият гръден мускул има начални и крайни точки на залавяне. При неговото съкращение се намалява дължината му. При подмускулно поставяне на гръдните импланти съществува голям риск в ранния следоперативен период да се изместят в подмишничната област, поради мускулния натиск.

Продължителността на възстановителния период след увеличаване на гърдите е една седмица.
Пациентите не трябва да се натоварват физически, защото оперативната рана заздравява най-добре в покой.

Контролният преглед след този период е задължителен. За възстановяване на субмамарните разрези се прилагат резурбируеми атравматични игли.

Цената на тази естетична операция е 5 500 лв., включваща гръдните импланти, параклиничните изследвания, стационарният престой в рамките на 24 часа
и превръзките в ранния следоперативен период.