Редуцираща мамапластика

Най-сериозната индикация са големите гърди. Редуцираща мамапластика се извършва както при млади момичета, така и при раждали жени.

Предпочитаният метод е „Шаблонният”. Преди операцията се приготвят картонени шаблони – 2 на брой и еднакви по размер. На операционната маса те се очертават върху гърдите с маркер. Най-голямото предимство при намаляване на гърдите е пълната симетрия на гърдите в следоперативния период.

При послойното възстановяване на оперативните рани около и под ареолите се получава символа на марката Мерцедес. Задоволителното заличаване на белезите около и под ареолите се постига чрез прилагане на специални лекарствени средства под формата на унгвент в срок от 6 месеца.

Поради големия обем на операцията при намаляването на гърдите се налага протекция с широкоспектърни антибиотици в рамките на 7-9 дни.

Стационарният престой при намаляването на гърди е 3-4 денонощия.
Общата цена е 2500 лв.