Коригиране на носа

Деформациите на носа или са на костно-хрущялния скелет, или -изолирани.
Най-често срещаната естетична операция в моята практика е корекция на гърбавият нос, последван от дълъг нос, деформация на междинната преграда и широк нос.

При гърбав нос под обща анестезия чрез интраназални достъпи по остър начин се отстранява изпъкналостта по гърба на носа.

Скъсяването на носа се постига чрез изрязване на триъгълни участъци от страничните хрущяли и междинната хрущялна преграда.

В повечето случаи , след операцията се получават кръвонасядания в областта на долните клепачи,които изчезват до 1 седмица.

За да се постигне седловиден нос, се отнема по-голяма част от триъгълните хрущяли и двете носни костици на носа.

За коригиране ширината в горната част на носа се налага изместване на костните стени към средната линия , при което се създава нов гръб. Това се осъществява чрез странична остеотомия, при която носната стена се отделя от горната челюст.

При горепосочените оперативни техники се внимава да не се наруши костно-хрущялният скелет на носа.

Непосредствено след операцията се прави фиксираща превръзка за 4-7 дни.

Носът е най-богато кръвоснабденият орган в областта на лицето. Това налага стриктно да се спазват препоръките на пластичния хирург в ранния следоперативен период, за да се избегнат ранни или късни усложнения.

При широк нос в областта на ноздрите се изрязват триъгълни участъци под страничните крачета на криловидните хрущяли. Оперативните рани се възстановяват с козметични шевове.

Стационарният престой е от 24 до 48 ч.

Поради факта, че единствено тук вените нямат клапи се назначава антибиотична протекция за 1 седмица.

Ценоразписът е :
-гърбав нос- 2000 лв.;
-дълъг нос- 2000лв.;
-гърбав и дълъг нос- 2000 лв.;
-широк нос в костната си част- 2200 лв.;
-седловиден (чип ) нос- 2200 лв.;
-широк нос в областта на ноздрите-800 лв.;
-изрязване на доброкачествени кожни тумори в областта на носа,последвано от свободна кожна пластика- 300-800 лв.